Licencijos duomenys

Įsigijus licenciją el. paštu, kurį nurodėte užsakyme, gausite unikalius Jums priklausančius licencijos duomenis AV kodą/Slaptažodį/Licencijos raktą.

Licencijos duomenų pavyzdys:

  • AV kodas: EAV-12345678
  • Slaptažodis: abcde12345
  • Licencijos raktas: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Diegiant ESET antivirusinės programą aktyvavimo lange nukopijuokite ir įklijuokite AV kodą ir Slaptažodį arba Licencijos raktą (priklauso nuo diegiamo ESET produkto). Kopijuojant licencijos duomenis įsitikinkite, kad nenukopijuojate tuščio simbolio.