Paslaugų teikimo sąlygos ir privatumo politika

Įvadas

Šios Naudojimosi sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Interneto svetainėje Antivirusine.lt (toliau – „Svetainė“), kurią administruoja UAB „IT Solutions“, juridinio asmens kodas 300899746, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius (toliau – „Antivirusine.lt“) teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

Naudodamiesi Antivirusine.lt paslaugomis Jūs (toliau – „Vartotojas“) patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Taisyklėmis bei įsipareigojate laikytis jų bei kitų LR teisės aktų.

Tarpininkavimas

Antivirusine.lt suteikia galimybę svetainėje įsigyti programinės įrangos licencijas, kurios suteikia teisę naudoti programinę įrangą savo reikmėms.

Antivirusine.lt Svetainėje parduoda programinės įrangos licencijas pagal sudarytas sutartis su programinės įrangos kūrėjais (toliau – „Kūrėjai“). Kūrėjai yra nurodomi prie kiekvienos licencijos ir yra tiesiogiai atsakingi už programinės įrangos veikimą.

Vartotojo teisės

Vartotojas turi teisę laisvai lankytis Svetainėje ir susipažinti su visa joje pateikiama informacija.

Vartotojas turi teisę svetainėje pirkti programinės įrangos licencijas, susipažinęs ir laikydamasis Taisyklių.

Vartotojo įsipareigojimai

Įsigydamas Programinės įrangos licenciją vartotojas privalo už ją atsiskaityti vienu iš Svetainėje numatytų būdų, fizinis asmuo turi nurodyti tikslų savo vardą, pavardę, gimimo datą, adresą ir veikiantį savo el.pašto adresą, priimti Programinės įrangos licenciją (unikalų raktą). Juridinis asmuo turi nurodyti pavadinimą, įmonės kodą, vardą, pavardę, adresą ir veikiantį el.pašto adresą, priimti Programinės įrangos licenciją (unikalų raktą).

Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis bei gautus programinės įrangos licencijas. Vartotojas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis ar programinės įrangos licencijas perleidus tretiesiems asmenims.

Antivirusine.lt teisės

Antivirusine.lt turi teisę priimti apmokėjimus už programinės įrangos licencijas iš vartotojų.

Jei vartotojas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Antivirusine.lt turi teisę nedelsdama ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis svetaine arba panaikinti vartotojo profilį.

Antivirusine.lt turi teisę siųsti vartotojams komercinius pasiūlymus įsigyti arba pratęsti programinės įrangos licenciją ir reklamą Vartotojams, pateikusiems savo el.pašto adresą, jeigu šie nenurodo kitaip.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Antivirusine.lt gali laikinai nutraukti svetainės internete veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi vartotojui.

Antivirusine.lt neprisiima atsakomybės Svetainėje internete esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Antivirusine.lt nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja.

Antivirusine.lt įsipareigojimai

Antivirusine.lt, remdamasi šiomis taisyklėmis, užtikrina Vartotojams galimybę laisvai naudotis Svetaine.

Antivirusine.lt pateikia visą su programinės įrangos licencija susijusią informaciją, gautą iš Kūrėjo . Jos neiškraipo, neslepia ir nemodifikuoja be Kūrėjų žinios.

Antivirusine.lt įsipareigoja priimti vartotojų mokėjimus ir parduoti šiems programinės įrangos licencijas pagal sąlygas, numatytas šiose Taisyklėse bei nurodytas Svetainėje prie kiekvienos licencijos.

Antivirusine.lt įsipareigoja vartotojams įsigijusiems programinės įrangos licencijas ir apmokėjusiems per mokėjimo automatinę nuorodą atsiųsti tai patvirtinančius unikalius raktus 15 minučių bėgyje. Sutrikus sistemos veikimui ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, skaičiuojant nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo.

Antivirusine.lt įsipareigoja vartotojams įsigijusiems programinės įrangos licencijas ir apmokėjusiems paprastu banko pavedimu atsiųsti tai patvirtinančius unikalius raktus ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, skaičiuojant nuo pinigų įskaitymo į Antivirusine.lt banko sąskaitą.

Asmens duomenų apsauga ir privatumas

Antivirusine.lt neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui.

Licencijos įsigijimo ir apmokėjimo tvarka

Licencijų kainos svetainėje nurodomos eurais su PVM.

Programinės įrangos licenciją galima įsigyti laikotarpiu, kurį vartotojas pasirenka atlikdamas užsakymą.

Visi apmokėjimai svetainėje atliekami bankiniu pavedimu į Antivirusine.lt ar atsiskaitymų partnerio UAB „EVP International“ (mokejimai.lt) banko sąskaitą. Apmokėjimo momentu laikomas momentas, kai pinigai pasiekia Antivirusine.lt banko sąskaitą.

Autorinės teisės

Draudžiama kopijuoti, redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti bet kokį Antivirusine.lt svetainėje esantį turinį (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato LR teisės aktai.

Taisyklių atnaujinimas ir pakeitimai

Antivirusine.lt pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.